Problematike ústneho zdravia je každoročne venovaný 12. september, ktorý za Európsky deň ústneho zdravia vyhlásila Rada Európskych dentistov. Ústne zdravie je súčasťou celkového zdravia, napriek tomu si nielen deti ale aj ľudia často neuvedomujú závažné ochorenia, ktoré súvisia so zubným kazom. Väčšine problémov súvisiacich s pokazeným chrupom je možné predchádzať pravidelnou ústnou hygienou a práve preto nás dňa 27.09. navštívila pani hygienička, ktorá nám zážitkovou formou predviedla nielen model zubov,ústnej dutiny, ale taktiež správnu techniku čistenia zubov a výchovno - motivačné prvky, ako napr: detekcia zubného povlaku špecialnými tabletami. V závere edukačnej aktivity mali deti možnosť oboznámiť sa s "maškrtnou veveričkou", prostredníctvom DVD projekcie z čoho mali veľkú radosť.