Deň materských škôl na Slovensku

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2,

Košice – Krásna

4.11.2015

 

2. trieda (4-5 ročné deti)

ŽABKY

Naša materská škola

 

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

Pri príležitosti vyhlásenia sviatku Dňa materských škôl na Slovensku pod záštitou Ministerstva školstva SR Juraja Draxlera sa aj naša materská škola zapojila do plnenia aktivít, podporovaných Ministerstvom školstva SR. Tomuto dňu teda pripadá dátum 4.november.

2. trieda (4-5 ročné deti) – trieda žabiek poníma tento deň trošku netradične – bez hračiek. Naším cieľom je vzbudiť u detí záujem o materskú školu ako celok, nie len o hračky v jednotlivých triedach – a teda podporovať rozvoj perceptuálno-motorickej oblasti zveľadením a skrášlením priestorov triedy a šatne, podporou a rozvíjaním samostatnosti v sebaobslužných činnostiach, kognitívnej oblasti rozprávkovými aktivitami a sociálno-emocionálnej oblasti hrami a aktivitami podporujúcimi prosociálne cítenie.

Plán aktivít:

 • Škriatok Sviatok – oboznámenie sa s cieľom a významom Dňa materských škôl na Slovensku

 • Zveľaďovanie a skrášľovanie priestorov triedy a šatne, podpora a rozvoj samostatnosti

  • polievanie kvetov,

  • upratovanie,

  • pomoc pri príprave výtvarných a kresliacich pomôcok,

  • tvorivá činnosť – lepenie jesenných girlánd

  • Zipsová rozcvička, Gombíkový tréning, Mašličkové dobrodružstvo, výsledkom ktorých je odovzdanie zipsového, gombíkového a mašličkového diplomu za zvládnuté aktivity

 • Rozprávkové aktivity

  • Triedne leporelo – práca s obrazovým materiálom

  • Ťahal dedko repku – hudobná rozprávka s prvkami dramatizácie

  • Farbičkova rozprávka – rozoznávanie, pomenovanie farieb, dôležitosť farieb

  • Rozprávkový chodníček – rozprávkové hádanky

 • Prosociálne hry

 • Klbko,

 • Chvíľa smiechu,

 • Veža z rúk,

 • Keď si šťastný,

 • Mráz,

 • Čarovné zrkadlo,

 • Klopanie na dvere,

 •  Grimasy

                                   1. trieda (3-4 ročné deti) + 3. Trieda ( 5-6 ročné deti)

                                      VČIELKY + SOVIČKY

                                      

                                       Športová olympiáda

Športová olympiáda sa konala pre deti v školskej telocvični, kde boli pre nich pripravené rôzne aktivity:

- štafetový beh

- hod na terč

- preťahovanie lanom

 - hod do diaľky

- beh cez prekážky

- preskoky cez švihadlo

- kuželky

- podliezanie a množstvo iných aktivít.

Športovú olympiádu ukončili pozdravom : „ ŠPORTU ZDAR“