ZÁKLADNÁ  ŠKOLA S MATERSKOU  ŠKOLOU SV. MARKA KRIŽINA,

Rehoľná 2, 040 18 Košice – Krásna

 

Plenárne zasadnutie rodičovského spoločenstva

Materskej školy

sa uskutoční dňa 20. 09. 2018 (vo štvrtok)

 o 16, 00 hod. v jedálni MŠ.  

 

 

                                                                                                                                      PaedDr. Veronika  BECOVÁ

                                                                                                                                                  riaditeľka školy