Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina

Rehoľná 2, 040 18 Košice – Krásna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PREVÁDZKA  MATERSKEJ  ŠKOLY

počas vianočných prázdnin

 

od 27. decembra 2018 do 7. januára 2019

 bude materská škola mimo prevádzky.

Nástup detí do MŠ je 8. januára 2019.

                                                                                                                                            

PaedDr. Veronika BECOVÁ

riaditeľka školy