V dňoch 12. až 15. februára 2019 bude

na základe usmernenia RÚVZ v Košiciach

Materská škola

zatvorená.

 

Nástup do MŠ je v pondelok 18. februára 2019.

 

 

                                                                                                  PaedDr. Veronika BECOVÁ

                                                                                                             riaditeľka školy