Pripravili sme chutné a zdravé dobroty

Dňa 16. októbra 2014 sme si v našej škole pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Žiaci jednotlivých ročníkov spolu s rodičmi, ako aj naše pani kuchárky pripravili na tento deň rôzne pochúťky ako napr. zeleninové a ovocné šaláty, nátierky, sladké aj slané koláčiky a množstvo ďalších dobrôtok. Tieto dobrôtky naaranžovali na stoly v školskej telocvični naši žiaci s vedúcou školskej jedálne.

Päťčlenná porota vyhodnotila aj 3 najzaujímavejšie a najlepšie pochúťky, ktoré pripravili :

Janka Longauerová a Nika Andóova – 6. roč.

Viktória  Ducárová – 1. A trieda

Samuel Kocúr – 4. roč.

Trieda, ktorá sa najaktívnejšia zapojila do príprav zdravých jedál získa tortu, ktorú upečú pani kuchárky pred jesennými prázdninami. Nakoľko žiaci až troch tried mali 100% účasť pri príprave zdravých jedál v tento deň, tak torty budú až tri J pre žiakov 2. ročníka, 4. ročníka a 6. ročníka.

Z ovocného stola, na ktorom boli hlavne jabĺčka nám naše pani kuchárky upečú v utorok 21. októbra, kedy si pripomíname Deň jablka, chutný jablkový koláčik.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a realizácie Svetového dňa zdravej výživy na našej škole.