Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice – Krásna

 

otvára

svoje brány pre žiakov základnej školy a detí materskej školy pri príležitosti začiatku školského roka 2014/2015.

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční

dňa 2. septembra 2014 s nasledovným programom:

1.     Stretnutie detí a žiakov v budove ZŠ s MŠ sv. M.  Križina   -        8,00 hod

2.     Svätá omša v kostole sv. Cyrila a Metóda Košice – Krásna -        8,30 hod

3.     Slávnostné otvorenie šk. roka 2014/2015 v areáli ZŠ s MŠ sv. M. Križina

4.     Organizačné pokyny v jednotlivých triedach.  Je potrebné žiakom II. stupňa doniesť tašky na učebnice

5.     Záver

PaedDr. Veronika Becová

riaditeľka školy