Stolný tenis 
Naše žiačky a žiaci sa zúčastnili obvodného kola v stolnom tenise,
kde žiačky: N. Platková, M. Zemánová a P. Vašková obasadili 3. miesto 
a žiaci: D. Gordoň, P. Szilagyi, P. Figura a B. Király obsadili 4. miesto