Plenárne zasadnutie rodičovského spoločenstva

sa uskutoční dňa 24. 9. 2014 o 16, 30 hod. v školskej jedálni

ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice.

Po plenárnom zasadnutí sa uskutoční triedny aktív rodičovského spoločenstva 

v jednotlivých triedach.

PaedDr. Veronika BECOVÁ

riaditeľka školy