Výsledky súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 
 
v školskom roku 2014/2015
 
 
Obvodné kolo konané dňa 27. 3. 2015 v CVČ DOMINO Košice
 
Anna Mária Pavlíková -  čestné uznanie – I. kategória POÉZIA
 
Diana Nagyová – Salóciová - 3. miesto – II. kategória POÉZIA
 
Michal Fecko -  2. miesto s návrhom na postup do KK – III. kategória POÉZIA
 
Juraj Fecko - 2. miesto s návrhom na postup do KK – II. kategória PRÓZA
 
Radka Korinková -  čestné uznanie - II. kategória PRÓZA
 
Veronika Vargová - čestné uznanie – III. kategória PRÓZA
 
 
Krajské kolo konané dňa 4. 5. 2015 v KSK
 
Juraj Fecko – 2. miesto s odporúčaním na postup na celoslovenské kolo - II. kategória PRÓZA
 
Michal Fecko – 3. miesto – II. kategória POÉZIA