Konzultácie pre rodičov

triedny aktív rodičovského spoločenstva

sa uskutoční dňa 10.06.2015 od 15,00 – 16,30 hod. v jednotlivých triedach

ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice.

  

 

 

                                                                                                                                      PaedDr. Veronika  BECOVÁ

                                                                                                                                                  riaditeľka školy