Vo štvrtok 14.5.2015 sme slávili sviatok Nanebovstúpenia Pána, a tak nás namiesto vyučovania čakalo príjemné dopoludnie, ktoré sme začali svätou omšou. Po nej nás navštívilo kočovné divadlo  s predstavením s názvom Fontána pre Zuzanu, ktoré bolo divadelnou interpretáciou známeho rovnomenného filmu. Divadlo bolo obohatené o krásne pesničky z filmu v podaní talentovaných hercov. Všetci sme sa dobre pobavili a odniesli sme si príjemný zážitok a veselé spomienky.

 

                                                                                                                                                             Ivana Timková

                                                                                                                                                                VII. ročník