V dňoch 27. 4. až 30. 4 absolvovalo jedenásť  našich žiakov z ôsmeho a siedmeho ročníka štvordňový intenzívny kurz angličtiny, ktorý naša škola pripravila v spolupráci s jazykovou školou SIDAS. Počas 24 vyučovacích hodín, šesť hodín každý deň, sa nielen zdokonaľovali v angličtine, ale hlavne udomácňovali v jej používaní. Týmto kurzom ich sprevádzal „native speaker“ Mark, ktorý našim žiakom pripravil množstvo zaujímavých a zábavných aktivít. Žiaci sa pri nich nezlepšovali len v komunikácii, ale rozšírili si aj svoju slovnú zásobu, pracovali na  kvalitnejšej výslovnosti, rozvíjali pamäť a tiež kreatívne myslenie. Na konci kurzu dostali všetci naši žiaci jazykové certifikáty.