„ANJELOM  BEZ  KRÍDEL  HOVORÍME
MAMINKY“
 
OSLAVY  DŇA  MATIEK
 
sa uskutočnili dňa 17. mája 2015 o 15,00 hod v areáli Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina na Rehoľnej ulici. 
Záštitu na podujatím prevzal a podujatie podporil starosta MČ Krásna JUDr. Marek Kažimír. V kultúrnom programe sa Vám predstavili deti zo ZŠ s MŠ sv. Marka Križina na Rehoľnej ulici a deti z Materskej školy na Žiackej ulici. Nechýbalo malé občerstvenie.