„Veselý chodník 2015“

Dňa 5. 5. 2015 sa žiaci III. a IV. ročníka našej školy

zúčastnili podujatia v rámci Dní mesta Košice pod názvom „Veselý chodník“.

Spolu s mnohými ďalšími triednymi kolektívmi škôl nášho mesta vyzdobili kriedami cyklistický chodník v centre Košíc. Tento rok žiaci kreslili na tému: „Ako trávim voľný čas v Košiciach“. Za svoju námahu boli všetky triedy

odmenené diplomom a sladkosťami.