Zamestnanci našej školy oslávili Deň katolíckych učiteľov. V Kaštieli v Krásnej otvorila spoločné stretnutie všetkých zamestnancov školy riaditeľka školy PaedDr. Veronika Becová, ktorá zároveň privítala duchovného otca Mgr. Pavla Kaminského. Po úvodnej modlitbe a krátkom príhovore nasledoval spoločný obed a prehliadka Kaštieľa. Učitelia a nepedagogickí zamestnanci mali možnosť prehliadky výstav, ktoré sú nainštalované v priestoroch Kaštieľa.

Učitelia katolíckych škôl oslavujú Deň katolíckych učiteľov 7. apríla, kedy si pripomíname úmrtie rehoľníka Jána de la Salle. Pápež Pius XII. vyhlásil roku 1950 sv. Jána Krstiteľa de La Salle za nebeského ochrancu učiteľov a učiteliek.

Za príjemné popoludnie, ktoré sme mali možnosť stráviť v Kaštieli v Krásnej ďakujeme starostovi MČ JUDr. Marekovi Kažimírovi, ako aj duchovnému otcovi Mgr. Pavlovi Kaminskému.