OZNAM

 

triedny aktív rodičovského spoločenstva

sa uskutoční dňa 13. 04. 2015 od 15,00 – 16, 30 hod. v jednotlivých triedach.

Nezabudnite na nás a venujte nám 2 % z dane – KRIŽINČATÁ o. z..

Tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014“

a tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%(3%) zaplatenej dane“ je potrebné

odovzdať triednej učiteľke alebo na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.