Modlitba o úctu k životu

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to,

že si nám dal veľký dar života.

Spomíname si dnes na tých najbezbrannejších,

ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť. Prosíme ťa za tých rodičov a lekárov,

ktorí sa chystajú usmrtiť počaté - ešte nenarodené dieťa,

aby spoznali hrôzu svojho počínania

a zmenili svoje rozhodnutie.

Zošli nám svetlo pravdy, aby sme spoznali hodnotu

každého ľudského života a mali ho v úcte

od počatia po prirodzenú smrť.

S tvojou pomocou chceme vždy a všade vydávať svedectvo o kráse,

vznešenosti a dôstojnosti ľudského života a prispieť tak k šíreniu „evanjelia života“.

Panna Mária, Matka Božia a naša Matka,

prihováraj sa za nás u svojho Syna,

aby vyslyšal našu modlitbu.

Amen