Výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2015

 

V pondelok 6. marca 2015 sa 44 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola súťaže

v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín.

 

1. kategória (žiaci 1. – 3. ročníka):

Poézia:                                                                                 Próza:

1. miesto - Anna Mária Pavlíková (2. roč.)                           1. miesto - neudeľujeme

2. miesto - Tereza Anna Ducárová (1. roč.)                         2. miesto - Ema Matvijová (2. roč.)

                - Kristína Štrbová (1. roč.)

                - Miriam Čontošová (1. roč.)

3. miesto - Aneta Takáčová (1. roč.)                                    3. miesto - Dávid Matis (1. roč.)

                - Laura Hegedušová (2. roč.)                                               - Peter Vizner (2. roč.)

 

2. kategória (žiaci 4. – 6. ročníka):

Poézia:                                                                                 Próza:

1. miesto - Diana Nagyová Salociová (5. roč.)                    1. miesto - Radka Korinková (5. roč.)

2. miesto - Filip Varga (6. roč.)                                             2. miesto - Klára Genčúrová (4. roč.)

3. miesto - Michal Varga (5. roč.)                                         3. miesto - Petra Pietraszeková (6. roč.)

                                                                                                              - Patrik Timko (6. roč.)

 

3. kategória (žiaci 7. – 9. ročníka)

Poézia:                                                                                 Próza:

1. miesto - neudeľujeme                                            1. miesto - Veronika Vargová (7. roč.)

2. miesto - Natália Kertésová (8. roč.)                      2. miesto - Zuzana Puliková Hrehová (7. roč.)

3. miesto - Ivana Timková (7. roč.)                          3. miesto - Gabriela Jobbagyová (9. roč.)

 

 

Podľa platných pravidiel súťaže Hviezdoslavov Kubín 2015 postupujú do obvodného kola súťaže:

  • žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. mieste - Anna Mária Pavlíková,

Diana Nagyová Salociová, Radka Korinková, Veronika Vargová

  • výhercovia minuloročného krajského kola tejto súťaže: Juraj Fecko, Michal Fecko.

 

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a udeľujeme pochvalu za predvedené výkony.

Prajeme veľa úspechov všetkým žiakom, ktorí budú reprezentovať našu školu

v obvodnom kole spomínanej súťaže!