NÁVŠTEVA  KOSITU

     Dňa 20. 2. 2015 sa žiaci 6. a 8. ročníka zúčastnili prehliadky Kositu v Kokšov - Bakši. Prvé, čo nás zaujalo, bola obrovská budova spoločnosti Kosit, nákladné autá a vozíky. S milou pani sprievodkyňou sme sa pomocou videí a rôznych aktivít oboznámili s triedením odpadu a jeho následnom spracovaní. Zúčastnili sme sa aj niekoľkých súťaží, kde víťazi dostali sladkú odmenu. Prehliadka nás veľmi nadchla a vracali sme sa s úsmevom.

                                                                                              Michaela Čontošová, 8. ročník