TEHLIČKA 2015

Naša škola sa aj v tomto roku v pôstnom období zapája do verejnej zbierky Tehlička pre deti ulice 2015, ktorej organizátorom je SAVIO o.z. Tentokrát je výťažok zbierky určený deťom v Stredoafrickej republike (SAR). Po vojensko-politickom konflikte tam zostali tisíce detí opustených na ulici. Odchádzajú predčasne zo školy. Musia uživiť seba a svoje rodiny, prepadávajú drogám a násiliu. Stávajú sa deťmi ulice. Návrat do školy a základné vzdelanie spojené s praktickými zručnosťami je ich šancou na normálny život.

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na vybavenie tried lavicami, kúpu kníh a školských pomôcok či podporu vzdelávacích, voľnočasových i športových aktivít. Viac na www.tehlicka.sk.

AKO MÔŽEME PRISPIEŤ?

Každý žiak si môže zakúpiť tehličky v kabinete v pavilóne 2.stupňa. Na každej chodbe je plagát, na ktorom dolepovaním tehličiek „staviame“ školu pre deti v Stredoafrickej republike.

Cena jednej tehličky je 0,50 € (čím viac tehličiek, tým väčšia pomoc deťom Afriky ).

Skúsme si teraz v pôste aspoň občas odoprieť sladkosti alebo iné drobnosti a ušetrenými peniazmi pomôcť deťom, ktoré sú odkázané na pomoc iných, v duchu Ježišových slov: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ Mt 25,40