Dňa 12.2.2015 sa v okresnom kole Dejepisnej olympiády žiak VI. ročníka

PATRIK TIMKO

umiestnil na 2. mieste.

PATRÍCIA BIČKOŠOVÁ z IX.A triedy

obsadila 6. miesto.

 

Medzi úspešných riešiteľov okresného kola  Geografickej olympiády,

 ktoré sa uskutočnilo 5.2.2015, patrili aj žiaci našej školy:

Michal Varga (V.ročník)

  Tomáš Takáč (V.ročník)             

Michaela Čontošová (VIII. ročník)

Erik Takáč (IX. ročník)

  Lukáš Lacko  (IX. ročník)

 

BLAHOŽELÁME!