ACTIVE ENGLISH WEEK

(AKTÍVNY TÝŽDEŇ ANGLIČTINY)


Posledný januárový týždeň 2015 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili intenzívneho kurzu anglického jazyka pod názvom „ACTIVE ENGLISH WEEK“. Namiesto bežného vyučovania mali žiaci možnosť zažiť 25 hodín aktívnej komunikácie v anglickom jazyku pod vedením lektora Davida A. Schofielda z jazykovej školy SIDAS. Ponúkame Vám reakcie žiakov, ktorí kurz absolvovali:

 • Páčilo sa mi, že sme rozprávali len po anglicky a hrali sme sa veľa hier. Naučila som sa lepšie vyslovovať. (Marianna V.)
 • Mne sa kurz páčil, cítil som sa na ňom veľmi dobre. Som spokojný aj s lektorom Davidom. Naučil som sa nové anglické slovíčka. (Sebastián Z.)
 • Bola to zábava. Naučila som sa veľa nových slov a viet, ale musela som aj veľa písať do zošita a učiť sa rozprávať s lektorom len po anglicky. (...)
 • Takéto kurzy by mali byť častejšie. (...)
 • Prvé dni sme si s lektorom nerozumeli až tak dobre, no postupne sme sa zlepšili a odpovedali sme na otázky po anglicky. (Samuel L.)
 • Moji rodičia boli prekvapení, že som sa za takú krátku dobu naučila po anglicky tak veľa. (Kristína B.)
 • Cítil som sa ako v Anglicku. Naučil som sa lepšie čítať po anglicky. Páčilo sa mi, že sme sa smiali, ale aj veľa naučili. (Tomáš S.)
 • Chcel by som takýto kurz odporučiť ďalším žiakom, lebo sa zdokonalia v anglickom jazyku a aj sa trochu zabavia. (Radovan F.)

Rodičia štvrtákov hodnotia spomínaný kurz nasledovne:

 • Pre syna bol kurz poučný. Zažil malé Anglicko na Slovensku a musel sa zorientovať v rôznych komunikačných situáciách.
 • Boli sme prekvapení, lebo každý deň bolo vidno pokroky v angličtine.
 • Kurz naplnil naše očakávania. Bola to dobrá skúsenosť. V dcére vzbudil väčší záujem o angličtinu.
 • Sme spokojní a veríme, že kurz sa bude opakovať.
 • Kurz sa nám páčil, lebo deti sa viac venovali konverzácii v anglickom jazyku – v zošite mali viac viet ako slovíčok. Aj v budúcnosti určite prejavíme záujem o takýto kurz. Ďakujeme!