Anglické divadelné predstavenie
 
V pondelok 26.01.2015 sme sa zúčastnili anglického divadla Peter Black II. – A New Beginning. Nám, žiakom 6. a 7. ročníka, sa to veľmi páčilo, hlavne vďaka vtipnému deju  a občasnému miešaniu anglických a slovenských slovíčok („Don’t play piškvorky on my  table!“). Dej bol o Petrovi Blackovi, ktorý si hľadal novú prácu a popritom vyskúšal viacero  zamestnaní. Z predstavenia sme sa vracali s peknými a príjemnými zážitkami a spomienkami.  
 
žiačky 7. ročníka