POLROČNÉ  PRÁZDNINY
 
v školskom roku 2014/2015 budú v pondelok 2. februára 2015.
 
Školské vyučovanie sa začne v utorok 3. februára 2015.
 
ŠKD v čase polročných prázdnin nebude v prevádzke.