Kategória

Ročník

Priezvisko a meno              

Monotematická a teoretická časť

Praktická časť

Miestna krajina

Spolu

Poradie

v rámci kategórie

G

5.

Fekete Dávid

27 b.*

25 b.

6 b.

58 b.

3. miesto /bez postupu/*

 

Gordoňová Patrícia

29 b.*

24 b.

5 b.

58 b.

3. miesto

 

Kacurová Dominika

21 b.

4 b.

4 b.

29 b.

 
 

Korinková Radka

13 b.

14 b.

4 b.

31 b.

 
 

Nagyová-Salóciová Diana

29 b.

18 b.

3 b.

50 b.

 
 

Takáč Tomáš

41 b.

28 b.

4 b.

71 b.

1. miesto

 

Varga Michal

34 b.

28 b.

5 b.

66 b.

2. miesto

F

6.

Timko Patrik

33 b.

27 b.

8 b.

68 b.

2. miesto

 

Varga Filip

28 b.

18 b.

5 b.

51 b.

 

7.

Jurčo Filip

14 b.

14 b.

7 b.

35 b.

 
 

Poprocký Dominik

22 b.

4 b.

5 b.

31 b.

 
 

Timková Ivana

38 b.

32 b.

8 b.

78 b.

1. miesto

 

Vargová Veronika

34 b.

20 b.

7 b.

63 b.

3. miesto

E

8.

Čontošová Michaela

43 b.

35 b.

9 b.

87 b.

1. miesto

 

Fecko Michal

36 b.

28 b.

8 b.

69 b.

úspešný riešiteľ

9.

Gordoň Dávid

30 b.

33 b.

9 b.

73 b.

úspešný riešiteľ

 

Lacko Lukáš

32 b.

39 b.

4 b.

74 b.

3. miesto

 

Takáč Erik

40 b.

32 b.

7 b.

79 b.

2. miesto