Konzultácie pre rodičov

triedny aktív rodičovského spoločenstva

sa uskutoční dňa 14. 1. 2015 od 15,00 – 16, 30 hod. v jednotlivých triedach ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice.

 

PaedDr. Veronika  BECOVÁ

riaditeľka školy