Dňa 15. decembra 2014 sa uskutočnilo

školského kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského.

Žiaci súťažili v dvoch  kategóriách. Umiestnenie bolo nasledovné:

 

II. kategória (4. –  5. ročník)

1.      miesto: Radka Korinková (5. roč.)

2.      miesto: Diana Nagyová-Salociová  (5. roč.)

3.      miesto: Natália Škraková (4. roč.)

Simona Vattaiová (4. roč.)

 

III. kategória (6. – 7. ročník)

1.      miesto: Juraj Fecko (6. roč.)

2.      miesto:  Zuzana Puliková-Hrehová (7. roč.)

3.      miesto: Patrik Timko (6. roč.)

 

Blahoželáme!

Víťazi jednotlivých kategórií   nás budú reprezentovať na obvodnom kole.