Dňa 10. decembra 2014 sa konalo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Naša žiačka,  Michaela Čontošová (VIII. ročník), získala druhý najvyšší  počet bodov.

Kategória: C

Obvod: Košice IV.

Vyučujúca: Mgr. Lívia Lešková

 

Gratulujeme a veríme, že pre Mišku  bude slovenčina aj naďalej nielen povinný predmet ale aj veľký koníček.