Prevádzka Materskej školy

V súvislosti s výskytom chrípky a na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach bude Materská škola v dňoch 10. decembra až 17. decembra 2014 mimo prevádzky.

V čase od 22. 12. 2014 – 04. 01. 2015 sú prázdniny.