Prevádzka Materskej školy

V súvislosti s výskytom chrípky a na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach bude Materská škola v dňoch 10. decembra až 12. decembra 2014 mimo prevádzky.

Dňom 15. december 2014 je Materská škola opäť v prevádzke.