OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

Dňa 19. 11. 2014 (streda) o 16.30 hod. sa uskutoční stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka s výchovnou poradkyňou, na ktorom budú podané informácie o stredných školách, priebehu prijímacieho konania a o Testovaní 9-2015.

Dňa 20. 11. 2014 (štvrtok) v čase 8.00 –  9.30 bude Mgr. Andrea Čemanová, psychologička z CPPPaP EP Galaktická 11, individuálne konzultovať so žiakmi a rodičmi (podľa záujmu) výsledky testov na profesijnú orientáciu.