Konzultácie pre rodičov

triedny aktív rodičovského spoločenstva

sa uskutoční dňa 19. 11. 2014 od 15,00 – 16, 30 hod. v jednotlivých triedach

ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice.

 

PaedDr. Veronika  BECOVÁ

riaditeľka školy