OZNAM 

 

Vážení rodičia
 
pozývame Vás na
 
zasadnutie rodičovského spoločenstva
 
dňa 12. júna 2024
 
podľa harmonogramu triednych učiteľov
jednotlivých tried základnej školy.