Tento rok kvôli pandemickým opatreniam Vám namiesto tradičného koledovania vo Vašich príbytkoch ponúkame videonahrávku koledníckeho programu žiakov III. B z našej ZŠ s MŠ sv. Marka Križina.

Ako podporiť Dobrú novinu:

- príspevkom do pokladničky označenej logom verejnej zbierky Dobrá novina umiestnenej v našom kostole 

- príspevkom na účet:

SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (Tatra banka) + do poznámky uveďte svoj email alebo korešpondenčnú adresu, alebo cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu.  

Prispievať môžete do 31.1.2021

.