Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice

za účelom ochrany verejného zdravia, z organizačných dôvodov v súlade s ustanovením §150

ods. 5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní v znení neskorších predpisov 

 

nariaďuje prerušiť vyučovací proces v dňoch 13.03.2020 až 16.03.2020 (vrátane).

        

Dôvodom prerušenia vyučovania sú závery zo zasadnutia krízového štábu Mesta Košice a usmernenie zriaďovateľa Košická arcidiecéza.

Krízový štáb Mesta Košice odporúča prerušenie prevádzky v uvedenom termíne a Košická arcidiecéza odporúča postupovať škole tak, ako Mesto, v ktorom škola sídli.

Zároveň budeme reagovať na aktuálne prijaté opatrenia.