Žiaci piateho ročníka na hodinách geografie v rámci tematického okruhu "Planéta Zem"  spoznávajú  vesmír, planétu Zem,  hviezdy a iné planéty, súhvezdia, prirodzené a umelé družice, vesmírne stanice. Vo štvrtok 21.11. 2019 navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach (planetárium), aby si poznatky získané v škole prehĺbili a obohatili o nové. Vo hvezdárni nám bola premietnutá veku primeraná prezentácia s krásnym výhľadom do ďalekého vesmíru. Všetci sme boli s programom hvezdárne veľmi spokojní.