Európsky týždeň športu ako i Európsky deň jazykov sú akcie, do ktorých sa naša škola každoročne zapája. Inak tomu nebolo ani tento školský rok. Keďže obe kampane prebiehali v rovnakom týždni, učitelia jazykov a telesnej výchovy spojili svoje sily a pripravili pre žiakov aktivity, ktoré spájali pohybové zručnosti s jazykovými znalosťami. Jednotlivé triedy medzi sebou súťažili v rôznych športových činnostiach a svoje sily si zmerali aj pri plnení úloh v rozličných európskych i svetových jazykoch.