Fotografie zo stretnutia víťazov predmetových olympiád a postupových súťaží okresu Košice IV.