Dňa 10.5.2019 sa žiaci 1.B zúčastnili exkurzie do Botanickej záhrady v Košiciach. 
Učivo Prvouky o rastlinách si tak doplnili o živý kontakt s rastlinami a zaujímavé informácie od pracovníkov Botanickej záhrady.