Anglický týždeň 
V čase od 3. do 6. júna sa na našej škole konal aktívny jazykový týždeň, ktorého sa mali možnosť zúčastniť žiaci druhého stupňa. Pod vedením dvoch lektoriek, ktorých materinským jazykom je angličtina, boli vytvorené dve skupiny podľa úrovne vedomostí žiakov. Kurz bol vedený intenzívnou formou výučby, kde žiaci mohli využiť svoje jazykové schopnosti, kreativitu, získať nové skúsenosti a prehĺbiť svoje vedomosti. Lektorky priblížili žiakom nie len jazyk, ale aj kultúru anglicky hovoriacich krajín.