"Je len jedna vzácnejšia vec ako náš čas a to, s kým náš čas trávime."
 
Nechať deti po škole sa už vraj nenosí, a tak to často nerobíme. Ale žiaci našej školy sa tvária, že čas v škole po vyučovaní, priam po zotmení by prijali viackrát. 
Teší nás, že naši žiaci sú radi spolu a že im k tomu môžeme vytvárať aj také príležitosti, akou je Noc v škole. Je to taká malá neoficiálna rozlúčka s deviatakmi, a preto najväčšiu časť prípravy majú na starosti práve oni.
        Ani tento rok sa nedali deviataci zahanbiť a dobre sa na svojich mladších spolužiakov pripravili - diskotéka, hry, nočná hra. Učitelia si zas pripravili krátku úlohu s názvom Spartakiáda.A tak tri skupiny žiakov zo všetkých ročníkov druhého stupňa ukázali svoju kreativitu a schopnosť sa zorganizovať.
Výborná atmosféra, zábava, priateľské rozhovory - to všetko udržalo žiakov hore až do ranných hodín.
Už teraz si nastavujeme budíky na ďalší ročník!

1

2