Posledné dni mesiaca máj na našej školy mali spoločného menovateľa, a to putovanie. Putovali sme do kostola sv. Košických mučeníkov do Farnosti Nad jazerom. Niektorí putovali až do ďalekého rodiska patróna našej školy sv. Marka Križina do chorvátskeho mesta Križevac.

Žiaci V.B triedy a IX. ročníka putovali v jeden májový deň aj k patrónom svojich tried, a to k sv. Rite a sv. Augustínovi do Košickej Novej Vsi. Tu nás privítali bratia augustiniáni a porozprávali nám o sv. Rite a najmladšom kostole v Košiciach, ktorý je jej zasvätený. Ukázali nám aj časť svojho kláštora a dozvedeli sme sa taktiež zaujímavosti a aj fakty zo života sv. Augustína.  V kaplnke, v ktorej sa nachádza relikvia sv. Rity sme sa k tejto svätici pomodlili.

Ďakujeme otcovi Jurajovi aj Andrejovi za krásny a požehnaný čas strávený u nich.

Svätá Rita a svätý Augustín, orodujte za nás!