Veselý a náučný deň s naším patrónom žiaci so svojimi vyučujúcimi oslávili sv. omšou, Litániami k sv. Košickým mučeníkom a súťažnými stanovištami. V niekoľkých súťažiach si zmerali sily vo vedomostiach zo životov svojich patrónov tried aj zo života sv. Marka Križina.