Tomáš Figura, žiak VII. ročníka, sa prebojoval do krajského kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Tá sa konala v Michalovciach pod názvom 25. Metamorfózy slova 2019. Tešíme sa, že aj v tomto kole bol úspešný a podarilo sa mu v tvrdej konkurencii získať 3. miesto.

Srdečne blahoželáme!

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Aj tento rok sa naši recitátori, víťazi školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín, popasovali s najlepšími recitátormi okresu Košice IV. 
Dňa 10.4.2019 v CVČ Domino na okresnom kole tejto postupovej súťaže našu školu reprezentovali: Nina Lacková (III.A), Terézia Ogurčáková (IV.roč.), Anna Mária Pavlíková (VI.roč.), Laura Hegedűšová (VI. roč.), Tomáš Figura (VII. roč.) a Klára Genčúrová (VIII. roč.).  Všetci ukázali svoje recitačné schopnosti, ktoré ocenila aj odborná porota. Sme veľmi radi, že sa našim žiakom darilo a umiestnili sa na veľmi pekných miestach. 
 
Terézia Ogurčáková - 2. miesto - I.kategória, poézia
Anna Mária Pavlíková - 2. miesto - II. kategória, próza
Tomáš Figura - 1. miesto - III. kategória, poézia - postup do krajského kola
Klára Genčúrová - 3. miesto - III. kategória, próza
 
Všetkým súťažiacim blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a Tomášovi Figurovi želáme veľa úspechov v krajskom kole!