Počas marca sa každé poludnie striedali v prípravnom ročníku MŠ žiaci 2.- 4. ročníka ZŠ, aby svojim mladším kamarátom prečítali Buvirozprávku pred poludňajším spánkom. Záujem o túto aktivitu bol veľký. "Sovičky" s napätím očakávali, kto dnes príde čítať a o čom, a tí starší zase, ako to celé dopadne. Budú ma dobre počuť? Budú mi rozumieť? Možno aj takéto otázky si kládli niekoľko dní pred prvým "verejným" čítaním. Zvládli to krásne a už dnes sa tešia na marec 2020.