Keď nemusí byť učenie mučenie, ale radosť, hranie a spoznávanie, vtedy sa vraj naučíme najviac. Tak, ako naši piataci, ktorí si skúsili, aké to je pripraviť a zahrať bábkové divadlo. 

Úloha bola jednoduchá - vymyslieť príbeh, rozdeliť úlohy, napísať a nacvičiť scenár, vyrobiť si bábky a kulisy a zahrať to. Po pár hodinách príprav sa nakoniec ukázali, ako nielen výborní komici a herci, ale aj tímový hráči. Radosť zo svojich amatérskych predstavení preniesli aj na žiakov druhého ročníka, ktorí im prišli vďačne robiť publikum.