...a ako sa zodpovedne o psa starať, sa dozvedeli žiaci 1. stupňa ZŠ z prednášky p. Vierky, ktorá pracuje v útulku psov v Košiciach - Haniske. Hravou formou, pomocou obrázkov a diskusie sa žiaci naučili, ako sa správať v prítomnosti psa tak, aby na nich nezaútočil. Učili sa identifikovať situácie, v ktorých sa nemajú k psovi približovať, čo robiť, keď sa cítia ohrození psom. V závere prednášky dostali žiaci letáčiky s danou problematikou a certifikát o absolvovaní prednášky (viď. foto).