Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do kampane 9 mesiacov za život, ktorú organizuje Fórum života. Ide už o XVIII. ročník celoslovenskej kampane Deň počatého dieťaťa. Tohtoročným heslom bolo: NECHAŤ ŽIŤ JE SPRÁVNA VOĽBA. Zapojili sa naši žiaci 1. aj 2.stupňa. Mladší žiaci ( 2.roč.) vrámci ŠKD tvorili výtvarné práce na tému ,,Ďakujem ti mamka za....,, Ďakujem ti ocko za....,,. Žiaci 8. a 9. ročníka si pripomenuli Deň počatého dieťaťa diskusiou a filmovým dokumentom ,,Svedectvo Carol Everet,,