Autosalóny sveta - Ženeva, Paríž, Frankfurt, Praha, Nitra ... Krásna ponúkajú svojim návštevníkom každoročne novinky automobilového priemyslu, pohľady na nové i staršie typy áut, vylepšenia, vízie.
 
Ako hovorí múdrosť: keď nejde Mohamed k hore, musí ísť hora k Mohamedovi. Naša škola sa snaží držať krok s modernými trendmi, poskytovať žiakom možnosti výletov a rôznych predstavení. Preto sme sa nesmierne potešili, že tentokrát sme nemuseli ani vytiahnuť päty zo školy, že akcia prišla k nám a my sme sa zadarmo zúčastnili prvého, možno aj posledného, ročníka Autosalón Krásna, ktorý priamo pred oknami tried poskytol žiakom a učiteľom pohľad na súčasný svet automobilov, svojrázny svet riadenia a správania sa na cestách. 
 
Už teraz sme plní očakávaní, aká ďalšia výstava,
festival alebo udalosť príde priamo pred naše okná a ozvláštni naše vyučovanie. wink
 
 
(foto 2x TV Košice)